Aan zelfvertrouwen kun je bouwen!

Iedereen voelt zich wel eens onzeker. En iedereen heeft wel specifieke dingen die hij of zij aan zichzelf zou willen veranderen. Zo zou de één wat socialer willen zijn, de ander moediger en weer een ander wat rustiger. Sommige mensen zouden langer, kleiner, sneller, beter in wiskunde of opvallender willen zijn. Kortom, iedereen kan wel iets bedenken dat hem of haar een beetje onzeker maakt.

Zolang we onszelf naast onze onzekerheden ook bewust zijn van onze sterke, mooie en bijzondere kanten en we onszelf over het algemeen waarderen, is er niets mis met het hebben van onzekerheden: we hoeven immers niet perfect te zijn! Bovendien kunnen onzekerheden ons vaak positieve aanknopingspunten geven voor het oefenen van vaardigheden.

Echter, helaas zijn er genoeg kinderen en jongeren waarbij onzekerheden overheersen. Dit maakt dat het zelfbeeld meer door negatieve dan door positieve opvattingen wordt beheerst. Niet alleen is dit gewoonweg vervelend voor het kind. Maar het hangt ook samen met dingen als aanpassingsproblemen, een hoger angstniveau en lagere schoolprestaties [1] [2].

Betekent dit dan gewoonweg “helaas-pindakaas” voor kinderen met een lager zelfbeeld? Nee! Het zelfbeeld is iets dat onder grote invloed staat van onze leerervaringen [1]. En hoe vroeger je begint, hoe beter. Daarom zijn we bij ADCA Coaching bezig met het ontwikkelen van een assertiviteitstraining voor kinderen en jongeren. Bovendien kan het werken aan het zelfbeeld onderdeel zijn van een begeleidings- of behandeltraject.

Drie tips/oefeningen om aan het eigen zelfvertrouwen te werken:

  1. Wees je bewust van je eigen houding en van hoe je jezelf binnen een ruimte positioneert.
    Zit en sta rechtop, kijk om je heen in de ruimte waarin je je bevindt, glimlach lichtjes en zelfverzekerd (ook al voel je je niet zo) en ga op plekken zitten en staan waar je juist relatief opvalt (bijvoorbeeld vooraan bij een voorstelling). Niet alleen heeft je zelfverzekerdheid invloed op je lichaamshouding en gezichtsuitdrukking, maar ook andersom: wanneer je je zelfverzekerd gedraagt, zul je je ook zelfverzekerder voelen.
  2. Maak jezelf bewust van je sterke, mooie en bijzondere kanten.
    Schrijf bijvoorbeeld iedere avond drie dingen op die die dag goed gingen of waar je trots op bent. Of maak een lijstje met al je talenten en sterke eigenschappen en hang deze naast je spiegel of op je deur. Het zelfvertrouwen dat hierdoor ontstaat, creëert een sterke basis, van waaruit op een positieve manier met onzekerheden kan worden omgegaan.
  3. Doe iets voor een ander.
    Door te luisteren naar anderen, complimentjes uit te delen of een ander te helpen, creëer je positiviteit in je omgeving. Niet alleen geeft het op zichzelf een goed gevoel om wat voor een ander te doen. Ook leidt het tot positieve gevoelens bij de ander, die op zijn beurt weer meer positiviteit terug kan geven: je creëert dus eigenlijk een positieve, opwaartse cirkel.

Bronnen

[1] Gurney, P. W. (2018). Self-esteem in children with special educational needs (Vol. 28). Routledge.

[2] Cvencek, D., Fryberg, S. A., Covarrubias, R., & Meltzoff, A. N. (2017). Self-concepts, self-esteem, and academic achievement of minority and majority North American elementary school children. Child Development, 1-11.