“Zeg rugzak, waar ga je met mijn brugger naartoe?”

Wie is waarschijnlijk nog zenuwachtiger voor de overgang naar de middelbare school, dan de aanstaande brugger zelf? Juist: de ouders. Je kind staat aan het begin van een spannende periode, waarin veel nieuwe dingen op zijn of haar pad komen. Afgezien van de zelfhulpboeken voor brugklassers en uitgebreide introductiedagen en tips van docenten: wat kun je als ouder doen om je kind zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens dit leuke, spannende maar soms ook lastige jaar? Wij zetten een aantal tips op een rij.

Een onvolgroeide frontale watte?!

Het gedeelte in de hersenen dat een belangrijke rol speelt in het plannen, structureren van informatie en beheersen van onze impulsen – ook wel de “frontale cortex” -, groeit door tot ergens tussen ons 20e en 25e levensjaar. Onze brugpiepers van 12 à 13 jaar hebben dan ook veel baat bij externe structurering. Zorg dat je samen met je kind een begin- en eindtijd afspreekt voor het maken van huiswerk. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat hij of zij een uur na het einde van de schooldag begint aan het huiswerk en hoogstens nog een uur doorwerkt na het avondeten. Bouw voldoende ruimte in voor pauzes en ontspanning. Let op: het ene kind heeft meer tijd nodig dan de ander. Kijk dus samen hoeveel tijd er ongeveer nodig is.

Rustige omgeving, rustig hoofd

Zorg dat je brugger een prettige werkplek heeft voor het maken van huiswerk. Bekijk samen wat het beste voor hem of haar werkt: de ene kan zich het beste concentreren in zijn of haar kamer, waar de ander makkelijk afgeleid raakt door de eigen spullen. Voor diegene kan het beter zijn om in een prikkelarme kamer te gaan zitten. Daartegenover zijn er ook kinderen die liever met iemand anders in dezelfde ruimte werken. Een factor die doorgaans wel voor iedereen geldt, is het belang van een geluidsarme omgeving.

Tip! Plekken die bedoeld zijn voor ontspanning, kunnen doorgaans beter vermeden worden voor het maken van huiswerk. Denk hierbij aan op de bank voor de TV of in bed. Hiermee voorkom je dat een plek die bedoeld is voor ontspanning, geassocieerd raakt met alertheid, inspanning en mogelijk ook stress en frustratie.

Eerste hulp bij huiswerk

Efficiënt leren en huiswerk maken… moet je leren! De plotselinge werkdruk kan ertoe leiden dat de ene leerling in het wilde weg opdrachten begint te maken, de andere leerling het huiswerk voor zich uit blijft schuiven en weer een ander tot laat in de avond door blijft leren. Leer je kind de volgende dingen:

  1. Eerst plannen, dan pas het huiswerk doen. Leer je kind om een overzicht te maken van wat er moet worden gemaakt en geleerd, met een tijdsinschatting per huiswerkopdracht. Hierbij moeten er prioriteiten worden gesteld: wat moet er vandaag écht af en wat kan eventueel ook nog morgen? Het kan helpen om je kind een to-do lijstje te laten maken, waarop hij of zij de dingen kan afstrepen wanneer ze gedaan zijn. Tip: laat je kind afwisselen tussen maak- en leeropdrachten.
  2. Test jezelf! Leer je kind manieren om te checken of hij/zij de stof goed beheerst. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een mindmap van de geleerde stof, het creëren van overhoorkaarten (de vraag op de ene kant en het antwoord op de andere kant) en het gebruikmaken van online overhoorprogramma’s en oefeningen.
  3. En dan even afschakelen… Is het to-do lijstje helemaal afgevinkt? Of moeten er bepaalde taken naar de volgende dag worden verplaatst? Is het bureau weer netjes en is de schooltas al ingepakt?

Iedere puber zo een eigen hindernisbaan

Het is iedereen bekend dat de brugklas niet zonder vallen en opstaan is. Veel valkuilen zijn voor iedereen herkenbaar: van het vinden van je lokaal in dat enorme gebouw, tot het pas later in het schooljaar ontdekken van het nut van een kluisje. Maar waar iedere brugklasser verschillend is, zo zijn de hindernissen waar zij tegenaan lopen ook grotendeels verschillend. Om zicht te krijgen op waar jouw puber eventueel ondersteuning kan gebruiken, is het belangrijk om te luisteren en te observeren:

  1. Ga naar de oudergesprekken op de school van je kind. Dit is je kans om de waarnemingen van de docent te horen.
  2. Spoor je kind aan om bij jou te “ventileren”. Wanneer je vraagt “hoe was je dag?”, toon dan ook echt interesse in het antwoord. Stel ook eens andere vragen, zoals “zijn er vandaag nog bijzondere dingen gebeurd?” of “wat vond je vandaag het spannendst op school?”
  3. Observeer. Komt je kind over het algemeen goed gehumeurd thuis na school? Is hij of zij opmerkelijk snel klaar met het huiswerk of gaat hij of zij juist tot zeer laat door? Spreekt je kind wel eens af met vrienden? Vertoont je kind tekenen van overmatige stress, zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, lichamelijke klachten en/of een teneergeslagen humeur? Aangezien niet alle pubers even graag praten, is je observatievermogen als ouder een belangrijke tool.

Brugklas Bikkels

Voor een optimale voorbereiding is er ook de training Brugklas Bikkels. Tijdens deze training, die ADCA Coaching zowel aan het begin als later in het schooljaar aanbiedt, komen er relevante thema’s voorbij. Er wordt uitleg gegeven, samen geoefend en huiswerk meegegeven. Bovendien is er per leerling aandacht voor de persoonlijke hindernissen en doelen. Kijk voor meer informatie naar onze flyer: https://adcacoaching.nl/wp-content/uploads/2019/07/Flyer-training-Brugklas-Bikkels.pdf