Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is bedoeld voor kinderen die net even die extra ondersteuning en persoonlijke aandacht nodig hebben. Het heeft als doel het vergroten van de zelfstandigheid en het welzijn van het kind. Samen met de begeleider worden er doelen geformuleerd, waaraan vervolgens op een vast (aantal) tijdstip(pen) in de week gewerkt wordt. Dit kan plaatsvinden in de thuissituatie, op school en/of op onze locatie.

Groeps begeleiding

Het doel van groepsbegeleiding is dat kinderen samen kunnen oefenen met hun geleerde vaardigheden. Er wordt ruimte gegeven voor het werken aan zowel de individuele doelen als aan de groepsdoelen. Vooral wanneer het de sociale vaardigheden en/of het zelfbeeld betreft, kan een begeleiding in groepsverband waardevol zijn.