Over ons

Missie, visie & kernwaarden

Onze missie is het leveren van persoonlijke, kwalitatieve zorg op maat aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. In grote lijnen doen wij dit door aandacht te hebben voor het kind en zijn of haar unieke achtergrond en eigenschappen. Bovendien stimuleren wij creativiteit en een actieve rol van het kind en baseren wij onze methoden op een rijkheid aan wetenschappelijke kennis. Onze visie is namelijk dat de beste zorg wordt bereikt door het kind centraal te stellen en gebruik te maken van evidence-based inzichten. Onze missie en visie zijn terug te vinden in onze vier kernwaarden: ADCA staat voor afgestemd, deskundig, creatief en anders.

Over ons

Missie, visie & kernwaarden

Afgestemd

 

Wij hebben oog voor datgene dat een kind uniek maakt, zoals bepaalde persoonlijkheidskenmerken, interesses, de omgeving en het netwerk van het kind, ingrijpende ervaringen, onzekerheden en zijn of haar sterke en minder sterke kanten. In sommige gevallen doen wij psychologisch onderzoek om deze factoren verder in kaart te brengen. Daarnaast werken wij aan de hand van doelen: wat wilt u bereiken, wat wilt uw kind bereiken en hoe kunnen wij dit vertalen naar concrete doelen? Op basis van al deze factoren geven wij vorm aan zorg op maat.

Deskundig

 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg deskundig is. Daarom hebben wij een klein team professionals met de juiste achtergrond op de juiste plek zitten: zo heeft onze ervaren GZ-psychologe de regie over de behandelingen en voert onze bevlogen pedagoge mét SKJ-registratie de begeleidingen uit. Daarnaast zoeken wij continu en actief naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten en baseren wij onze methoden op bestaande evidentie. Wij delen onze kennis ook graag met u: regelmatig plaatsen wij interessante nieuwtjes op onze website.

Creatief

 

Wij geloven niet in het oversimplificeren van de werkelijkheid en het rigide vasthouden aan vooropgezette kaders. Daarom benaderen wij het zorgtraject op een flexibele manier en zoeken we samen met u en uw kind actief naar creatieve oplossingen.

Anders

 

Wat een kind anders maakt, kan soms tot moeilijkheden leiden. Echter, de unieke eigenschappen van een kind kunnen ook tools vormen om op een eigen, betekenisvolle manier met de wereld om te gaan. Wij hebben oog voor de kwaliteiten en het potentieel van het kind om zelf met moeilijkheden om te leren gaan. Daarbij stimuleren wij de creativiteit van het kind en geven wij hem of haar een actieve rol in het eigen ontwikkelingsproces.