Over ons

Missie, visie & kernwaarden

Onze missie is het leveren van persoonlijke, kwalitatieve zorg op maat aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. In grote lijnen doen wij dit door aandacht te hebben voor de wensen en unieke eigenschappen van het kind of de jeugdige. Wij werken dan ook aan de hand van doelen die mede door henzelf zijn vormgegeven. Bovendien spelen we in op de kwaliteiten van het kind of de jeugdige en maken we gebruik van evidence-based methoden. Onze visie is namelijk dat de beste zorg wordt bereikt door het kind of de jeugdige centraal te stellen en onze zorg te baseren op wetenschappelijke inzichten. Onze missie en visie zijn terug te vinden in onze vier kernwaarden: ADCA staat voor afgestemd, deskundig, creatief en anders.

Over ons

Missie, visie & kernwaarden

Afgestemd

 

Wij hebben oog voor datgene dat een kind of jeugdige uniek maakt, zoals bepaalde persoonlijkheidskenmerken, interesses, de omgeving en het netwerk, ingrijpende ervaringen, onzekerheden en zijn of haar sterke en minder sterke kanten. In sommige gevallen doen wij psychologisch onderzoek om deze factoren verder in kaart te brengen. Daarnaast werken wij aan de hand van doelen: wat wilt u bereiken, wat wilt uw kind bereiken en hoe kunnen wij dit vertalen naar concrete doelen? Op basis van al deze factoren geven wij vorm aan zorg op maat.

Deskundig

 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg deskundig is. Daarom hebben wij de juiste professionals op de juiste plek zitten: zo heeft onze ervaren GZ-psychologe de regie over de behandelingen en voert onze bevlogen pedagoge met SKJ-registratie de begeleidingen uit. Daarnaast zoeken wij continu en actief naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten en baseren wij onze methoden op bestaande evidentie. Wij delen onze kennis ook graag met u: regelmatig plaatsen wij interessante nieuwtjes op onze website.

Creatief

 

Wanneer een kind of jeugdige ergens op vastloopt, geloven wij in een creatieve benadering van het probleem. Creatief zijn betekent voor ons het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het vinden van oplossingen waar nog niet eerder aan is gedacht.

Anders

 

Wat iemand “anders” maakt, kan soms tot moeilijkheden leiden. Echter, ieders unieke eigenschappen kunnen ook tools vormen om op een eigen, betekenisvolle manier met de wereld om te gaan. Wij spelen dan ook in op de kwaliteiten en vaardigheden van het kind of de jeugdige.