Over ons

ADCA Coaching biedt ondersteuning aan kinderen en jeugdigen die vastlopen in de ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan leerproblemen en moeilijkheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Problemen kunnen zich voordoen op school en/of in de thuissituatie.

  • Begeleiding: begeleiding wordt ingezet met als doel om de zelfredzaamheid, participatie en/of vaardigheden van de cliënt te verbeteren, ontwikkelen en/of te stabiliseren.
  • Behandeling: het doel van behandeling is dat de cliënt beter om kan gaan met de problematiek.
  • Onderzoek: Onderzoek wordt ingezet om de sterke en zwakke kanten van de cliënt inzichtelijk te maken, zodat de oorzaak van het probleem duidelijk wordt. Te denken valt aan intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en onderzoek naar mogelijke leerproblemen.

Onze specifieke aandachtsgebieden zijn angsten, sociale-emotionele problemen en leerproblemen al dan niet in combinatie met andere problematieken.

Missie

Onze missie is het leveren van persoonlijke, kwalitatieve zorg op maat aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. In grote lijnen doen wij dit door aandacht te hebben voor de wensen en unieke eigenschappen van het kind of de jeugdige. Wij werken dan ook aan de hand van doelen die mede door henzelf zijn vormgegeven. Bovendien spelen we in op de kwaliteiten van het kind of de jeugdige en maken we gebruik van evidence-based methoden.

Visie

Kinderen en jongeren dienen op te groeien onder goede omstandigheden. Hierbij valt te denken aan onderwijs, zelfredzaamheid, participatie en veiligheid. Op basis van de aangeboden ondersteuning wil ADCA Coaching dat kinderen en jongeren zo zelfstandig en zelfverzekerd mogelijk deel kunnen aan de maatschappij.

Over ons

Missie, visie & kernwaarden

Kernwaarden

Onze missie en visie zijn terug te vinden in onze vier kernwaarden.

Afgestemd

 

Wij hebben oog voor datgene dat een kind of jeugdige uniek maakt, zoals bepaalde persoonlijkheidskenmerken, interesses, de omgeving en het netwerk, ingrijpende ervaringen, onzekerheden en zijn of haar sterke en minder sterke kanten. In sommige gevallen voeren wij onderzoek uit om deze factoren verder in kaart te brengen. Daarnaast werken wij aan de hand van doelen: wat wilt u bereiken, wat wilt uw kind bereiken en hoe kunnen wij dit vertalen naar concrete doelen? Op basis van al deze factoren geven wij vorm aan zorg op maat.

Deskundig

 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg deskundig is. Daarom hebben wij de juiste professionals op de juiste plek zitten. Onze GZ-psychologe heeft de regie over de behandelingen en onze orthopedagoge beschikt over de benodigde registraties. Daarnaast zoeken wij continu en actief naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten en baseren wij onze methoden op bestaande evidentie.

Creatief

 

Wanneer een kind of jeugdige ergens op vastloopt, geloven wij in een creatieve benadering van het probleem. Creatief zijn betekent voor ons het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het vinden van oplossingen waar nog niet eerder aan is gedacht.

Anders

 

Wat iemand “anders” maakt, kan soms tot moeilijkheden leiden. Echter, ieders unieke eigenschappen kunnen ook tools vormen om op een eigen, betekenisvolle manier met de wereld om te gaan. Wij spelen dan ook in op de kwaliteiten en vaardigheden van het kind of de jeugdige.