Psychologisch onderzoek

Eventueel kunnen wij op basis van psychologisch onderzoek in kaart brengen welke onderliggende factoren een rol spelen in het functioneren van uw kind. Dit stelt ons in staat uw kind beter te begrijpen en de behandeling gerichter vorm te geven.

Het psychologisch onderzoek kan bestaan uit het in kaart brengen van het intelligentieprofiel en de cognitieve functies (zoals het geheugen, de executieve functies, de verwerkingssnelheid, etc.). Indien er vermoedens zijn van een specifieke diagnose, kan hier aanvullend onderzoek naar worden gedaan.

Het primaire doel van een psychologisch onderzoek is niet om labels te plakken (hoewel labels soms een praktisch nut hebben). Het belangrijkste doel is om dieperliggende oorzaken op te sporen die ten grondslag liggen aan het gedrag van het kind of de jeugdige. Dit maakt niet alleen dat het gedrag beter begrepen kan worden. Het geeft ook een indicatie van wat wel en niet gaat werken en waar de behandeling zich voornamelijk op moet richten. Op deze manier kunnen wij zorg op maat bieden. Overigens is een psychologisch onderzoek geen standaard vereiste binnen de behandeling.