Van aanmelding tot afsluiting

Het aanmelden voor behandeling kan gedaan worden aan de hand van ons aanmeldformulier. Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen voor een aanmelding of meer informatie. Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een verwijsbrief nodig. Voor een verwijsbrief kunt u terecht bij een huisarts, jeugdarts et cetera. Na de aanmelding nemen wij contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek met u en uw kind gaat de GZ-psychologe/orthopedagoge dieper in op de klachten en relevante factoren die er spelen. Er worden concrete doelen geformuleerd. Ook wordt u en/of uw kind gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op basis van alle verkregen informatie wordt er een behandelplan opgesteld. Eventueel kan onderzoek deel uitmaken van dit plan. Hier kunt u meer lezen over onderzoek. Tijdens een volgend gesprek wordt het plan met u en uw kind besproken en wordt gevraagd om uw toestemming.

Na de behandeling volgt een afsluitend gesprek met u en uw kind. Hierin wordt teruggeblikt op het verloop van de behandeling en worden de gestelde doelen geëvalueerd.