Van aanmelding tot afsluiting

U kunt uw kind zowel telefonisch als digitaal via de website aanmelden. Wij vragen u om ons zo snel mogelijk uw verwijsbrief te overhandigen. Daarna doen wij een korte telefonische screening met u (of uw kind) om de hulpvraag in kaart te brengen. Wij beoordelen vervolgens of ons zorgaanbod past bij uw hulpvraag.

Tijdens een eerste intakegesprek met u en uw kind gaat de GZ-psychologe dieper in op de klachten en relevante factoren die er spelen. Er worden concrete doelen geformuleerd. Ook worden u en/of uw kind gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op basis van alle verkregen informatie stelt de GZ-psychologe een behandelplan op. Eventueel kan psychologisch onderzoek deel uitmaken van dit plan. Tijdens een volgend gesprek wordt het plan met u en uw kind besproken en wordt gevraagd om uw toestemming.

Na de behandeling volgt een afsluitend gesprek met u en uw kind. Hierin wordt teruggeblikt op het verloop van de behandeling en worden de gestelde doelen geëvalueerd. U en/of uw kind wordt gevraagd twee vragenlijsten in te vullen: deze informatie gebruiken wij om de effectiviteit van onze behandelingen te evalueren.