Van aanmelding tot afsluiting

U kunt uw kind aan de hand van ons beveiligde aanmeldformulier aanmelden. Uiteraard kunt u ons ook eerst bellen voor overleg. Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de verwijsbrief nodig. Eventueel doen wij een korte telefonische screening met u (of uw kind) om de hulpvraag in kaart te brengen. Vervolgens plannen wij een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek met u en uw kind gaat de GZ-psychologe dieper in op de klachten en relevante factoren die er spelen. Er worden concrete doelen geformuleerd. Ook wordt u en/of uw kind gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op basis van alle verkregen informatie stelt de GZ-psychologe een behandelplan op. Eventueel kan psychologisch onderzoek deel uitmaken van dit plan. Tijdens een volgend gesprek wordt het plan met u en uw kind besproken en wordt gevraagd om uw toestemming.

Na de behandeling volgt een afsluitend gesprek met u en uw kind. Hierin wordt teruggeblikt op het verloop van de behandeling en worden de gestelde doelen geëvalueerd. U en/of uw kind wordt gevraagd twee vragenlijsten in te vullen: deze informatie gebruiken wij om de effectiviteit van onze behandelingen te evalueren.